Copyright 2017 -

Leren kinderen met SuperSpetters alleen nog borstcrawl en geen schoolslag?

Dit wordt vaak gedacht, maar is niet het geval.

Tijdens de zwemles staat allereerst het wennen aan het water centraal. Denk hierbij aan het verdragen vanspetters, de beperkte ademhaling en de druk op het lichaam onder water. Dit gebeurt allemaal spelenderwijs.

Kinderen starten tijdens het leerproces met de borstcrawl en rugcrawl. Deze zwemslagen sluiten het beste aan op de natuurlijk beweingsvormen. Na deze fase starten de kinderen met het aanleren van de enkelvoudige rugslag, wanneer deze slag goed gaat, wordt ook de schoolslag aangeleerd.

De kinderen leren 'gewoon' vier slagen. Tijdens het diplomazwemmen demonstreren de kinderen de vier slagen.

Wat is het verschil tussen het KNZB zwemdiploma en het ZwemABC?

Het ZwemABC bestaat uit drie diploma's waarbij het kind na het behalen van het gehele ZwemABC het predicaat zwemveilig krijgt. Bij SuperSpetters wordt er gewerkt met maar één diploma, het KNZB zwemdiploma. Na het behalen van dit diploma zijn kinderen ook zwemveilig.

De kinderen zwemmen met zwembril, is dit wel veilig?

Het klopt inderdaad dat kinderen zwemles krijgen met een zwembril. Deze zwembril hebben de kinderen echter nooit een hele les op.

Kinderen hebben, wanneer ze onverwachts in het water komen geen zwembril op. Om deze reden moeten kinderen wennen aan het prikken van het water in de ogen en het wazig kijken. In de periode wanneer kinderen wennen aan het water, wordt er dus niet met een zwembril gezwommen. Alle vaardigheden waarbij onder wateroriëntatie en survival centraal staan worden zonder zwembril uitgevoerd. Bijvoorbeeld het duiken, onderwater zwemmen, over een mat klimmen worden allemaal zonder zwembril uitgevoerd. Zo leren kinderen ook goed zwemmen zonder zwembril.

Wanneer de zwemslagen worden geoefend, zwemmen de kinderen wel met zwembril. Hierdoor kunnen ze zich volledig richten op het mooi en goed uitvoeren van de slagen en worden ze niet gehinderd door prikkende ogen.

Een kind mag deelnemen aan het diplomazwemmen wanneer de slagen met en zonder zwembril goed uitgevoerd kunnen worden.

Leert mijn kind zwemmen met kurkjes om?

SuperSpetters vindt het belangrijk dat een kind eerst went aan het water. Kinderen leren het water kennen zonder drijfmiddelen. Zo ontdekken kinderen wat wel en niet mogelijk is in het water zonder dat ze daarbij geholpen worden. Kinderen leren afzetten en (uit)drijven, hierbij maken ze gebruik van hun natuurlijk drijfvermogen. Goed kunnen drijven en uitdrijven is een voorwaarde om zwemslagen aan te kunnen leren.

In een latere fase worden de drijfmaterialen wel ingezet, niet als drijfmiddel, maar als hulpmiddel. De kinderen beheersen het drijven, maar kunnen dankzij een hulpmiddel alle concentratie richten op het uitvoeren van een zwemslag.

Kinderen lijken veel te spelen, waarom is dit?

In de eerste fase van SuperSpetters bevat de zwemles extra veel speelse opdrachten. Denk hierbij aan verschillende spelletjes. Zo worden kinderen spelenderwijs vriendjes met het water en ontdekken wat water met ze doet en wat zij met water kunnen doen.

Het is belangrijk dat een kind eerst went aan het water, voordat de zwemslagen aan bod komen. Wanneer een kind angst heeft voor het water en de eigenschappen van water onvoldoende kent, zorgt dit in een latere fase voor verkrampte zwemslagen. Zo verdwijnt het plezier in het zwemmen snel. Daarom is er binnen SuperSpetters voor gekozen eerst te investeren in het vertrouwen van kinderen in het water.

Kunnen ouders meekijken tijdens de zwemlessen?

Ouders mogen gedurende de hele zwemles meekijken.

Communicatie tussen ouders en zweminstructeur is belangrijk binnen SuperSpetters. Daarom mogen ouders erop rekenen dat de instructeur contact met hen opneemt als er vragen of problemen zijn. Ouders die vragen hebben kunnen contact opnemen met de lesgever of de uurleider/coordinator.

Hoe groot zijn de lesgroepen?

De KNZB Adviseert zwemlessen aan kleine groepen kinderen van een vergelijkbaar niveau. Het voordeel van werken met kleine groepen is dat er meer persoonlijke aandacht is per kind. De lesstof kan eenvoudig worden aangepast.

SuperSpetters heeft een maximum gesteld van 8 kinderen per lesgever en 12 kinderen bij twee lesgevers. Zo is er altijd voldoende individuele aandacht voor een kind.

f t g