Copyright 2017 -

Als je 4x mee hebt getraind en je vindt zwemmen een leuke sport, is het de bedoeling dat je lid wordt van de vereniging. Dat doe je door het aanmeldformulier uit te printen en ingevuld in te leveren bij je trainer.

Ook is het voor ons belangrijk om te weten of er redenen zijn die de training/leerproces kunnen belemmeren. Het is voor alle partijen van het grootse belang om dit op tijd te vermelden, zodat er voor de trainers/instructeurs zoveel mogelijk op ingespeeld kan worden. Hierbij denken wij aan bepaalde fysieke beperkingen zoals b.v. gewricht -en/of spierafwijkingen, slechthorendheid, extreme slechtziendheid, ernstige cara aandoeningen e.d. en aan bepaalde mentale beperkingen zoals b.v. extreme angsten, ADHD, bepaalde geestelijke bijzonderheden e.d. die van invloed kunnen zijn op het training/leerproces.

f t g